Hizmet Sözleşmesi

GENEL

İşbu Sözleşme, Acıbadem Mah. Acıbadem cad. Mutlu Apt. No:100/3 Kadıköy - İstanbul adresinde mukim ZeplinGo - Hüma Yeşilyurt (sözleşmede bundan sonra kısaca "ZeplinGo" olarak anılacaktır) ile kurumsal web sitesi yazılımı ve web sitesi yönetim panelini, kurumsal web sitesinin kullanım hakkını ve ek hizmetleri kiralayacak olan şahıs veya şirket (sözleşmede bundan sonra kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

ZeplinGo tarafından hizmet (kurumsal web sitesi yazılımı ve web sitesi yönetim panelini, kurumsal web sitesinin kullanım hakkını ve ek hizmetler v.b.) alarak bu sözleşmedeki koşulların tamamını kabul etmiş bulunacaksınız.

Söz konusu hizmet sözleşmesinin Müşteri'ler tarafından okumaması veya okuduğunuz halde bunlara uygun davranmamasından kaynaklanabilecek her türlü maddi veya manevi zararlarından ZeplinGo ya da ZeplinGo çalışanlarının cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yasa mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmını geçersiz hale getirir.

ZeplinGo, dilediği zaman hizmet sözleşmesini, tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET / ÜRÜN BİLGİLERİ

1.1. İş bu sözleşmenin konusu, Müşteri'nin ZeplinGo’ya ait www.zeplingo.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda kurumsal web sitesinin kullanılacağı ALAN ADI'nı belirterek siparişini verdiği, ek hizmetler ve/veya kurumsal web sitesi yazılımının belirtilen alan adına lisanslanması, internet ortamında barındırılması ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler.

1.2. Ürünlerin / Hizmetlerin temel özelliklerini ZeplinGo'ya ait internet sitesinde yayımlanmaktadır. ZeplinGo tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

1.3. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar kurumsal web sitesi yazılımı kiralama yada ek hizmet kiralama fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2. KİRALAMA ESASLARI

2.1. E-Ticaret veya Kurumsal web sitesi yazılımı sadece bir 1 yıl kiralanır ve ZeplinGo tarafından yönetilen sunucularda barındırılabilir veya Müşteriler kiraladığı kurumsal veya E-ticaret web sitesini kendisine yada başka bir firmaya ait bir sunucuya yükleyemezler. kiralanan kurumsal veya E-ticaret web sitesi yazılımı, kiralama sürecinde belirtilen Alan Adı’na lisanslanarak yüklenir. Lisanslanan alan adı dışında, ZeplinGo yazılımlarının kullanılması yasal değildir. İş bu maddenin ihlali ZeplinGo’ya sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

2.2. Kurumsal web sitesi veya E-ticaret yazılımı kiralama hizmeti ZeplinGo tarafından yönetilen suncularda barındırılır ve ZeplinGo dışında hiç kimse FTP bilgileri, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Müşteri site yazılım kodları ve veritabanı üzerinden kiralamış olduğu yazılımı belirttiği alan adı dışında yararlanma hakkı yoktur. Kodların talep edemez veya veritabanı değiştirerek 3. kişilerle paylaşamaz veya 3. Kişilere satamaz.

2.3. Kurumsal web sitesi tasarımları Müşteri'ye özel olarak hazırlanmadığı ve Müşteri'nin bu tasarımları üzerinde telif ya da tasarım hakkı yoktur. Kurumsal web sitesi temalarının tüm lisans hakları ZeplinGo’ya aittir.

2.4. ZeplinGo, Müşteri'ye ait içeriğin yedeklerini aylık olarak alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde Müşteri sözleşmeyi yenilemek istemez ise, web sitesi içeriği sözleşme bitimin tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir.

2.5. Kurumsal web site içeriğinde kullanılan tüm görsel ve yazılı materyallerin kullanımında kaynaklanacak tüm yasal ve hukuki sorumluluk Müşteri'ye aittir.

2.6. Müşteri, ZeplinGo’dan kiraladığı yazılımı veya hizmeti her ne surette olursa olsun ZeplinGo’nun önceden açık yazılı onayı olmadan 3. şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz ve paylaştıramaz. İş bu maddenin ihlali ZeplinGo’ya sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

2.7. ZeplinGo’dan kiralanan hizmetlerde, Müşteri'den kaynaklanan kesinti, gecikme veya benzeri durumlarda hizmet süresi uzatılamaz ve Müşteri kendi kullanım alanında oluşacak internet bağlantısı, bilgisayar, yazılım ve işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek yükümlülüğündedir.

2.8. ZeplinGo. Müşterilerinin önceden iznine gerek olmaksızın ZeplinGo kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, Müşteri'nin isim ve logosunu kendi referanslar sayfasında ve tanıtımlarında kullanmaya ve kendi siteden bağlantı linki eklemeye yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. Ayrıca ZeplinGo, tasarımını yapmış olduğu kurumsal web sitelerinin sayfalarının altında bulunan imza niteliğindeki alana kendi logo / firma adı ve bağlantı linkini ekleme yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri isterse ZeplinGo imzası niteliğindeki sayfa altı logo isim ve bağlantı linkini ücreti karşılığında kaldırmayı talep edebilir.

MADDE 3. İÇERİK YÖNETİMİ

3.1. Kurumsal web site içeriğinde kullanılan tüm görsel ve yazılı materyallerin kullanımında kaynaklanacak tüm yasal ve hukuki sorumluluk Müşteri'ye aittir.

3.2. Yasalar aykırı içerikler, ZeplinGo tarafından tespit edilmesi halinde yetkili birimlere rapor edilecektir.

3.3. Kurumsal web sitesinin yönetim ve kullanım hakkı Müşteri'ye ait olup, kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten Müşteri sorumludur. ZeplinGo’nun herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. ZeplinGo gerekli gördüğü durumlarda hiçbir kanuni yaptırımı beklemeksizin Müşteri’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik Müşteri’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir.

3.4. ZeplinGo, haksız ve suç teşkil eden içeriğe (pornografi, fuhuş, uyuşturucu, kumar, büyü, v.b.) sahip hizmeti (kurumsal web sitesini) bedel iadesiz iptal etme hakkına sahiptir.

3.5. Haksız ve suç teşkil eden içeriğe sahip olduğu için hizmetine son verilen müşterilerden elde edilen kazanç, gerekli masraflar (KDV, hosting, alan adı, gelir vergisi v.b.) çıkartıldıktan sonra, ZeplinGo Tarafından belirlenen yardım kuruluşlarına bağışlanacak ve dekontu web sitemizin blog sayfasında yayınlanacaktır.

Bağış yapılacak yardım kuruluşları;

TEMA Vakfı
Lösev
Kansersiz Yaşam Derneği
Türk Eğitim Vakfı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Darüşşafaka Cemiyeti
Mehmetçik Vakfı

3.6. Kurumsal web sitesi paketiyle birlikte kiralan sunuculara yüklenecek bütün zararlı yazılımlardan Müşteri sorumludur. Gerekli durumlarda, ZeplinGo, ücret iadesi yapmadan veya kısmen ücret iadesi yaparak hizmetlerinizi sonlandırma hakkına sahiptir.

3.7. ZeplinGo yönetiminde olan sunuculara, Müşteri tarafından yüklenen zararlı yazılımlardan dolayı oluşabilecek maddi ya da manevi zararlarda hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmeyecektir. Ayrıca zararlı yazılım nedeniyle diğer Müşteri'lere verilen bütün maddi ya da manevi zararları karşılama yükümlülüğü zararlı yazılımı yükleyen Müşteri'ye aittir.

MADDE 4. E-POSTA KULLANIMI VE SPAM YASAĞI

4.1. Kurumsal web sitesi paketi ile birlikte kiralanan sunucu üzerinden, açmış olduğunuz kurumsal e-posta hesaplarında yaşanacak herhangi bir teknik sorunun çözümünden, yer sağlayıcı firmanın sorumlu olduğunu ve yaşanan bu aksaklıktan ZeplinGo sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş bulunuyorsunuz.

4.2. Toplu e-posta gönderimi yapılması ya da SPAM mail gönderilmesi yasaktır. E-posta hizmetleri sadece normal yazışmalarınız için kullanılmak üzere sunulan bir hizmettir.

4.3. ZeplinGo’dan kurumsal web sitesi paketiyle birlikte kiralamış olduğunuz sunuculardan (hosting) oluşturulan kurumsal mailleriniz ile istenmeyen e-posta gönderimi, toplu e-posta gönderimi ve spam e-postaların gönderilmesi yasaktır. Bu hususa uymadığınız taktirde, aldığınız hizmet haber verilerek yada haber verilmeksizin sonlandırılacaktır. ZeplinGo’nun çözüm ortağı olan servis sağlayıcı firmanın IP bloğu e-mail kara listelerine(black list) girmesine sebebiyet veren bütün hizmetler haber verilmeksizin sonlandırılacaktır.

4.4. Kurumsal web sitelerin sunucularının kontrol paneli (Plesk Panel) ZeplinGo yönetiminde olmasına rağmen, web sitelerinin sunucu altyapısını sağlayan ve barındıran farklı bir yer sağlayıcı firmadır. Çözüm ortağımız olan yer sağlayıcı firma, IP bloğunun e-mail kara listelerine girmesi durumunda, buna sebebiyet veren Müşteri'den bu durumun düzeltilmesi için gerekli ücreti talep etme hakkına sahiptir. Bu ücret, ZeplinGo’dan ve yer sağlayıcı firmadan bağımsızdır ve IP bloğunun e-mail kara listelerinden temizlenmesi için kullanılacaktır. ZeplinGo’dan hizmet alarak, bu gibi durumlarda, gerekli ücreti, talep edilen süre içerisinde ödeyeceğinizi kabul etmiş sayılıyorsunuz.

MADDE 5. SUNUCU KULLANIMI

ZeplinGo’dan kiraladığınız E-Ticaret veya kurumsal web sitesi yazılım paketine göre belli bir sunucu alanına sahip olacaksınız. Bu alanın doldurulması ya da aşılması durumunda hizmetiniz askıya alınacaktır. sunucu paketi aşımından dolayı askıya alınan hesap, ek sunucu paketi satın alınarak yükseltileceğini ve aktif hale getirileceğini bileceğinizi kabul etmiş sayılıyorsunuz.

MADDE 6. TRAFİK KULLANIMI

Müşteri kiraladığı E-Ticaret veya kurumsal web sitesi yazılım paketine göre belirli bir aylık trafik limitine sahiptir. Bu limitin doldurulması ya da aşılması durumunda kiralanan hizmet (kurumsal veya e-ticaret web sitesi yazılımı) bir sonraki aya kadar ya da ek trafik satın alana kadar, otomatik olarak askıya alınabilir. Kullanılmayan web sitesi trafiği bir sonraki aya aktarılmaz.

MADDE 7. YEDEKLEME VE VERİ KAYBI

ZeplinGo, Müşteri'ye ait içeriğin yedeklerini aylık olarak alır ve saklar. Hosting süresi bitiminde Müşteri sözleşmeyi yenilemek istemez ise, web sitesi içeriği sözleşme bitimi tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir. Bu süre içerisinde Müşteri yedeklerini lisanslamış olduğu alan adı için talep etmesi gerekmektedir. ZeplinGo, yedekleme hizmetini size bir kolaylık olması için sunar, yedekler konusunda kesinlikle garanti vermez. Herhangi bir nedenle yaşayabileceğiniz veri kayıplarından kesinlikle sorumlu tutulamaz.

MADDE 8. TEKNİK DESTEK VE KAPSAMI

8.1. ZeplinGo’dan aldığınız hizmeti kapsamayan konularda herhangi bir destek sağlamayacağını kabul ediyorsunuz.

8.2. ZeplinGo, sadece sorunsuz çalışan kurumsal web sitesi yazılımını teslim etmekle yükümlüdür. Müşteri kendi kullanım alanında oluşacak internet bağlantısı, bilgisayar, yazılım ve işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek yükümlülüğündedir.

8.3. ZeplinGo’nun teknik desteği tema seçimi öncesi yönlendirme, kontrol paneli kullanımı, kurumsal web sitesinin ilk kurulumu ve daha sonradan yaşanabilecek sorunların düzeltilmesi gibi konuları kapsar.

8.4. Kurumsal web sitesine içerik ekleme, sayfa oluşturma gibi site düzenleme hizmeti destek kapsamı dışında kalmaktadır. ZeplinGo, Müşteri isteğine bağlı olarak site düzenleme konusunda da destek sunmaktadır. Bu hizmetle ilgili ek ücretlendirme ZeplinGo’ta ait www.zeplingo.com internet sitesinde yer almaktadır.

8.5. ZeplinGo, destek hizmetini e-posta, whatsapp, telefon yoluyla ya da yüz yüze vermektedir.

8.6. Müşteri; destek hizmetin, ZeplinGo’ya ait www.zeplingo.com internet sitesinde belirtilen mesai saatleri içerisinde verileceğini kabul eder.

MADDE 9. ZARARI KARŞILAMA

ZeplinGo’dan hizmet alarak, firmamızı herhangi bir şekilde zarara uğratmayacağınızı, maddi ya da manevi zarar vermeyeceğinizi kabul ediyor ve verilen herhangi bir zararı karşılayacağınızı kabul ve beyan ediyorsunuz.

MADDE 10. FERAGAT

Oluşabilecek bir hack olayında hizmetin kullanılamaması, verilerinizin ve/veya bilgilerinizin 3. kişilerce elde edilmesi durumunda ZeplinGo sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 11. YASAL BİLGİ VERME

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde ZeplinGo, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında müşterilere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2. ZeplinGo’nun müşterilerle akdettiği "Mesafeli Satış Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Müşterilerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

MADDE 12. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ZeplinGo’nun bilinen e-posta adresi ve kullanıcının sipariş formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Müşteri, sipariş verirken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak ZeplinGo’ya bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

MADDE 13. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın e-postaları, beyan ettikleri sipariş formları ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

MADDE 14. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

E-Posta Aboneliği

Email listemize kaydolarak tüm gelişmelerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin