İlgili Kişi Aydınlatma Metni


İLETİŞİME GEÇİN SÜRECİ İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ

“İletişime Geçin” platformumuz aracılığıyla bizimle iletişim kuran İlgili Kişi olmanız nedeniyle kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri işleme süreçleriyle ilgili olarak bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) Hüma YEŞİLYURT- Zeplingo (bundan böyle “Şirket” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.


 İşlenecek Kişisel Verileriniz


 İşlenme Amaçları


 Hukuki Sebebi

 Kimlik Verisi (Ad/Soyad)

 İletişim Verisi (Telefon Numarası,
 E-Posta Adresi)

 Talep ve Şikayet Verisi (Konu,
 Mesaj, Nasıl Dönüş Yapılmasını İstediği Bilgisi)
Görüş, öneri, talep ve şikayetlerinizin
değerlendirilmesi, bu kapsamda
tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime
geçilmesi;

Hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme
yapılabilmesi, sunulan hizmetlerle ilgili
olarak araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin yürütülmesi, bu
kapsamda kalite yönetim sistemimizin
geliştirilmesi.
6698 Sayılı KVK Kanunu’nun;

5/2-f)“İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması”.

 

  

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz, www.zeplingo.com internet adresi üzerinden ‘İletişime Geçin’’ formu doldurulması gibi otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır.

İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve www.zeplingo.com internet adresimizde bulunan bilgi notumuza göz atabilirsiniz ve kvkk@zeplingo.com adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

E-Posta Aboneliği

Email listemize kaydolarak tüm gelişmelerden ve kampanyalarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Bizi Takip Edin